EkonomijaVesti

Ministarstvo privrede i fond za razvoj nude kredite za firme     

Investicionim programom “Oporavak i razvoj” uspostavljenja je nova kreditna liniju za dodelu povoljnih zajmova firmama. Sredstva su obezbeđena iz kreditne linije Evropske investicione banke (EIB) u iznosu do 90 miliona evra, dok je iz sredstava Fonda za razvoj obezbeđeno 100 miliona dinara

Krediti su namenjeni za realizaciju novih investicionih ulaganja, koja će ubrzati oporavak i rast privredne aktivnosti u Srbiji u otežanim ekonomskim uslovima tokom i neposredno nakon pandemije.

Vlada Srbije donela je Uredbu o utvrđivanju investicionog programa “Oporavak i razvoj”.

Program sprovodi Ministarstvo privrede u saradnji sa Fondom za razvojom.

Pravo na konkurisanje imaju privredni subjekti koji imaju manje od 250 zaposlenih (sa punim radnim vremenom), kao i privredni subjekti srednje tržišne kapitalizacije (MidCap), definisani kao preduzeća sa minimalno 250 zaposlenih, a manje od 3.000 zaposlenih (sa punim radnim vremenom), a koji su u privatnom ili zadružnom vlasništvu.

Sredstva mogu da se koriste za kupovinu, izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju, investiciono održavanje prostora za obavljanje delatnosti, ili skladišnog prostora i smeštajnih kapaciteta u turizmu (osim kupovine zemljišta), kao i za kupovinu nove ili polovne (do šest godina starosti) opreme za obavljanje delatnosti, uključujući alate i dostavna vozila kao i druga transportna sredstva (osim lakog teretnog vozila vrste N1), kupovinu računarske opreme, nematerijalna ulaganja (nabavka softvera).

Sa sruge strane, sredstava iz ovog programa ne mogu da se koriste zakupovinu ili izgradnju objekata i opreme radi prodaje ili rentiranja, kupovinu poslovnog prostora namenjenog za obavljanje administrativnih poslova (kancelarijski prostor), kupovinu drugih preduzeća, osim u slučaju da se radi o čistoj kupovini objekata ili opreme.

Uslovi dobijanja i korišćenja kredita

U Programu je navedeno da pravo na sredstva imaju firme koje obavljaju i imaju registrovanu kao pretežnu delatnost jednu od dozvoljenih sa liste koja je sastavni deo programa.

Tom listom su obuhvaćene, između ostalog, prerađivačka industrija, snabdevanje vodom (upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa uklanjaja otpada), građevinarstvo, trgovina na veliko i malo, popravka motornih vozila i motocikal, usluge smeštaja i ishrane, informisanje i komunikacije, stručne, naučne, inovacinoe i tehničke delatnosti, administrativne i pomoćne uslužne delatnosti,obrazovanje, umetnost, zadravstvena i socijalna zaštita.

Visina odobrenog kredita ne može biti veća od 75 odsto opravdanih troškova iz predračunske vrednosti investicionog ulaganja.

Maksimalni iznos kredita je 290 miliona dinara, a minimalan milion dinara.

Rok otplate kredita je 12 godina, u okviru koga je grejs period do dve godine ili šest godina u okviru koga je grejs period do jedne godine.

Ukoliko je rok otplate 12 godina, kamatna stopa iznosi, uz primenu valutne klauzule 1,5 odsto godišnje za sva sredstva obezbeđenja, a ukoliko je rokotplate šest godina, kamatna stopa iznosi, uz primenu valutne klauzule 0,9 odsto godišnje za sva sredstva obezbeđenja.

Po usvajanju programa, Ministarstvo će potpisati sa Fondom ugovor o komisionu koji se odnosi na realizaciju programa.

Fondu će, između ostalog, biti preneta obaveza prikupljanja i obrade zahteva privrednih subjekata za kredit, obaveza provere ispunjenosti svih uslova, obaveza zaključivanja ugovora o kreditu sa privrednim subjektima, kontrola namenskog korišćenja kreditnih sredstava, obaveza vođenja knjigovodstvene evidencije o plasiranim sredstvima i otplati kredita, obaveza blagovremenog preuzimanja svih potrebnih radnji u cilju naplate kredita u slučaju docnje, nenamenskog korišćenja kredita.

Prijem zahteva se vrši dok se sredstva programa ne utroše, a najkasnije do 30. juna 2022. godine.

Fond će sve naplate po odobrenim kreditima, kao i sve eventualne povraćaje od strane klijenta i sredstva iz prinudne naplate vraćati u budžet Srbije u roku od mesec dana, piše u Programu.

Kamatica

Podeli