DruštvoVesti

Bačevac u Skoplju sa parlamentarcima iz regiona i Austrije o unapređenju ljudskih prava

Predstavnici Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova Narodne skupštine učestvovali na Trećoj godišnjoj konferenciji HUGEN mreže na temu „Doprinos parlamentarne saradnje unapređenju ljudskih prava i rodne ravnopravnosti”

Predsednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova dr Muamer Bačevac i članovi  Odbora Andrijana Avramov i prof. dr Dragoljub Acković učestvovali su na Trećoj godišnjoj konferenciji mreže parlamentarnih odbora za ljudska prava i ravnopravnost polova  Zapadnog Balkana (HUGEN), koja je održana od 14. do 16. marta 2022. godine u Skoplju, Republika Severna Makedonija, u organizaciji Vestminsterske fondacije za demokratiju.

Na konferenciji se govorilo o neophodnosti parlamentarne saradnje sa nezavisnim institucijama u cilju unapređenja ljudskih prava, političke participacija žena tokom i izvan izbornog procesa, kao i u vezi postzakonodavnog nadzora kao mehanizma za jačanje kontrolne funkcije. Takođe, u okviru konferencije održan je sastanak sa predstavnicima Austrijskog parlamenta na temu prevencije trgovine ljudima i sprečavanja rodno zasnovanog nasilja. Pored narodnih poslanika, članova parlamenata Zapadnog Balkana, učestvovali su i predstvnici nezavisnih institucija.

Predstavnici Odbora su upoznali učesnike sa zakonodavnim aktivnostima koje se preduzete u Repubici Sribji u cilju unapređenja zakona iz oblasti rada nezavisnih državnih organa i iz oblasti rodne ravnopravnosti. Naime, oni su ukazali da je Narodna skupština donela nov Zakon o Zaštitniku građana, kao i izmene i dopune Zakona o zabrani diskriminacije. Takođe su ukazali da je usvojen novi Zakon o rodnoj ravnopravnosti i novi izborni zakoni, kao i da je Vlada Republike Srbije usvojila Strategiju za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici za period 2021-2025. godine. Posebno su istakli činjenicu da Narodna skupština predstavlja parlament sa velikim brojem žena – 99 od ukupno 250 narodnih poslanika ili  39,76% , kao i na značaj rada Ženske parlamentarne mreže. Narodna poslanica Andrijana Avramov je pomenula i pitanje nasilja nad ženama u politici. Na temu prevencije trgovine ljudima, istaknuta je neophodnost međudržavne saradnje i kada je reč o saradnji sa Severnom Makedonijom, ukazali su da je Narodna skupština donela Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Severne Makedonije o saradnji u oblasti borbe protiv trgovine ljudima.

Drugi dan konferencije bio je posvećen predstavljanju primera dobre prakse korišćenja postzakonodavnog nadzora kao parlamentarnog mehanizma koji ima za cilj jačanje kontrolne funkcije parlamenata

Na kraju konferencije svi učesnici  su se saglasili da je saradnja između odbora koji se bave ljudskim i manjinskim pravima i pitanjima rodne ravnopravnosti neophodna,  jer je reč o pitanjima koja su pod stalnim izazovima.

 

Senada Kalić

Podeli