DruštvoVesti

Džemaludin Paučinac ponovo na mestu predsednika Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade

Jednoglasnom odlukom na redovnoj Skupštini održanoj u Vrnjačkoj Banji, Džemaludin Paučinac, direktor KZM Novi Pazar ponovo je izabran za predsednika Nacionalne asocijacije kancelarija za mlade,krovne organizacije saveza gradova i opština na teritoriji RS koje imaju aktivne KZM i rade na razvijanju lokalne omladinske politike za mlade.

Za članove predsedništva izabrani su koordinatori KZM iz Kragujevca Marija Đoković, Ivanjice Ivan Stamenić, Biljana Matić iz Sremske Mitrovice, Aleksandar Stojanović iz Leskovca i Ana Petrović, predstavnica KZM Pirot.

Prema rečima izabranog predsedništva u novom sastavu namera je da se kroz aktivan rad i funkcionisanje kancelarija za mlade u svim lokalnim samoupravama nastavi ostvarivanje ciljeva, zatim unapređenje pravnog okvira i opštih uslova za razvoj lokalnog institucionalnog sistema omladinske politike u Republici Srbiji, razvoj i unapređenje lokalne omladinske politike u gradovima i opštinama na teritoriji Republike Srbije kroz rad KZM, ostvarivanje zajedničkih interesa opština i gradova u oblasti lokalne omladinske politike, jačanje kapaciteta opština i gradova za ostvarivanje nadležnosti i pružanje usluga mladima, zastupanje zajednički utvrđenih interesa svojih članova, a posebno u postupku donošenja zakona i drugih akata od značaja za unapređenje kvaliteta života mladih u Republici Srbiji.

Inače, Nacionalnu asocijaciju kancelarija za mlade 2014. godine, osnovalo je 56 lokalnih samouprava a danas broji 110 članica. Osnovni cilj rada Nacionalne KZM je razvoj i unapređenje lokalne omladinske politike kao i ostvarivanje zajedničkih interesa gradova i opština koji predstavljaju članice Nacionalne KZM.
, koja broji 110 članica (lokalnih samouprava).

Izvor:pressek.rs

Podeli