DruštvoVesti

Birački spisak na uvid građanima do 18. marta

Zaključno sa današnjim danom u jedinstveni birački spisak za grad Novi Pazar upisano je 89. 810 građana sa pravom glasa. Iz Gradske uprave pozivaju građane, naročito mlade, koji će do 3. aprila postati punoletni, da na vreme provere da li su upisani u birački spisak, kako bi ostvraili pravo da izađu na predstojeće parlamentarne izbore, zakazane za 3. april.

”Uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska za predstojeće parlamentarne izbore građani mogu izvršiti do 18.marta, neposredno u Gradskoj upravi, radnim danima i vikendom u kancelariji br 208, ili elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave”, objašnjava načelnik Odeljenja za opštu upravu Gradske uprave Novi Pazar, Marko Slavković.

Slavković naglašava da zahteve za eventualne promene, građani mogu podneti Gradskoj upravi do zaključenja biračkog spiska, sve do 18. marta.

”Posle ovog roka – kaže Slavković – nadležnost za postupanje po zahtevima prelazi na Ministarsvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Zahtevi se mogu slati direktno ministarstvu ili preko Gradske uprave do kraja marta, odnosno 72 sata pre održavanja izbora.”

Građani koji žele da iskoriste pravo da glasaju po takozvanom izabranom mestu boravišta, zahteve treba da podnesu ranije, do 12.marta. Isti rok važi i za građane koji će glasati u instranstvu, s tim što oni zahteve podnose diplomatsko konzularnim predstavništvima u zemlji u kojoj borave.

Poseban poziv za uvid u deo jedinstvenog biračkog spiska iz Gradske uprave upućuju mladima, koji postaju punoletni do dana održavanja izbora.

Postupak upisa, promena i brisanja iz biračkog spiska, sprovodi se po službenoj dužnosti ili na zahtev građana. Sve informacije vezano za uvid u birački spisak građani mogu dobiti i putem telefona: 020/51-51-208.

S.Lj.

 

Podeli