DruštvoPolitikaVesti

Iz gradskog budžeta za zapošljavanje 15 miliona dinara

Odbornici Skupštine grada usvojili su Lokalni akcioni plan zapošljavanja za 2022. godinu kojim su predviđene tri vrste subvencija – za samozapošljavanje, zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih i troškova kamata.

Subvencijama ce biti obuhvaćene 64 osobe ili privredna subjekta.

“Ovim Lokalnim akcionim planom Grad je iz budžeta predvideo 15 miliona dinara za finansiranje aktivnih mera politike zapošljavanja. Ove godine ćemo finansirati zapošljavanje lica iz kategorije teže zapošljivih lica , kao i lica koja će imati mogućnost za pokretanje sopstvenog biznisa, za tu namenu je izdvojeno 6 miliona dinara. Devet miliona dinara izdvojeno je za finansiranje kod poslovnih banaka ili fonda za razvoj gde će naši privrednici, posebno posle posledica pandemije kovida 19. Na taj način će Grad pomoći našim privrednicima da kamatna stopa bude otpisana , tako što će preuzeti obaveze kod poslovnih banaka.”, rekao je ispred Sandžačke demokratke partije odbornik Mirza Bektović.

Skupština je prethodno usvojila je završni račun budžeta za 2020. godinu i konsolidovane finansijske izveštaje za tu godinu.
U završnom računu prikazano je da se tokom 2020. godine u gradsku kasu slilo nešto više od 2,9 milijardi dinara, odnosno 97,6 odsto od planiranih prihoda.

Rashodi su iznosili preko tri milijarde, što je oko 97 odsto od toga koliko je bilo planirano u budžetu.
Odbornici lokalnog parlamenta raspravljaće do kraja sednice o planovima i programima rada javnih ustanova u ovoj godini, o kadrovskim promena u upravnim i nadzornim odborima pojedinih ustanova i preduzeća, kao i skupštinskim telima.

Dnevni red ima 35 tačaka, a jedna od njih je i odluka o imenovanju predsednika i članova Gradske izborne komisije.

Podeli