EkonomijaVesti

NSZ: Od februara vece osnovice za naknade nezaposlenima

Od februara se primenjuju novi, veći iznosi osnovica dnevne novčane naknade za nezaposlene, kao i najviši i najniži mesečni iznos naknade, pa će naknade onih koji ostaju bez posla, a ostvare pravo na ovo primanje dobijati nešto više novca.

Veće osnovice je na osnovu Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti utvrdila odnosno uskladila Nacionalna služba za zapošljavanje.

Naime, ovim zakonom je propisano da se osnovica dnevne naknade kao i najviša i najniža mesečna naknada, usklađuju jednom godišnje sa indeksom potrošačkih cena u prethodnoj godini i da se primenjuju od februara.

Indeks potrošačkih cena je, prema podatku Republičkog zavoda za statistiku za 2021. godinu iznosio 107,9 a kada se ovaj podatak primeni na dosadašnje iznose naknada, od februara će dnevna novčana naknada iznositi 1.136,07 dinara, najniži mesečni iznos novčane naknade 25.437 a najviši 58.967 dinara.

Osnovica dnevne naknade je bitna zato što se nezaposlenima koji ostvare pravo na novčanu naknadu, prilikom obračuna tog primanja, prvo računa dnevna naknada, koja se inače dobija tako što se osnovica te naknade pomnoži sa ličnim koeficijentom.

Lični koeficijent je drugačiji za svaku nezaposlenu osobu pojedinačno i zavisi od toga kolika je ko primanja imao za vreme dok je bio zaposlen.

On zapravo predstavlja odnos ukupne zarade u poslednjih 12 meseci koji prethode mesecu u kome je prestao radni odnos i prosečne godišnje zarade u Srbiji prema poslednjem podatku koji objavi Republički zavod za statistiku.

 

Izvor: Tanjug

Podeli