DruštvoVesti

Savjet EU o Srbiji i Zapadnom Balkanu

Savjet EU, ministri zaduženi za opšte poslove danas bi na sastanku u Briselu trebalo da razmotre godišnje zaključke o zemljama u procesu pristupanja EU, uključujući i zaključke o Srbiji. Iako navode da je “cilj da se zaključi o Srbiji, BiH, Albaniji, Crnoj Gori, Sjevernoj Makedoniji, Turskoj i Kosovu sutra usvoje”, diplomatski izvori upozoravaju da saglasnosti svih zemalja članica oko cijelog teksta zaključaka još nema i da je moguće da ni ove godine oni ne budu usvojeni na nivou Saveta EU.

Diplomatski izvori u Briselu navode da se zemlje članice još spore oko zahtjeva koje Bugarska ima prema tekstu zaključaka koji se odnose na Severnu Makedoniju, ali da konsenzusa nema ni po pitanju BiH i Turske.

L.G.

Podeli