Novi predsednik Sjenice Nermin Kamberović

Novoformirana vlast u Sjenici imenovala je za predsednika usmeto Muniba Mujagića Nermina Kamberovića iz redova Sandžačke demokratske partije u toj opštini. Za njegovog zamenika imenovan je Kaso Avdović.

Za članove Opštinskog vijeća imenovani su:
Faruk Muhović, Aziz Tahirović, Željko Vranić, Mirsad Karišik i Elida Krbuzlić.

Imenovani su i novi direktori javnih preduzeća i ustanova. Za direktora seoskog Vodovoda odbornici su imenovali Aleksu Kaličanina, JP za uređenje građevinskog zemljišta Zijaha Spahovića, Ustanovom za kulturu rukovodiće Kemal Hajradinović, a za sport i rekreaciju Semin Hodžić. Direktor Turističke organizacije od danas je Dinel Eminović.

Iz prethodnog saziva ostali su direktor komunalnog preduzeća Adnan Gurdaš i direktorka biblioteke Edina Hamidović Talović.

Podeli