Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća zahteva brzu, efikasnu i profesionalnu istragu policijskih i pravosudnih organa Crne Gore

Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća u čijem su sastavu bošnjačka vijeća iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, te predstavnici KZV Kosova, zahtjeva brzu, efikasnu i profesionalnu istragu policijskih i pravosudnih organa Crne Gore protiv lica koja su fizički napadala Bošnjake i vršila prijetnje i provokacije u Pljevljima i drugim gradovima Sandžaka u prethodnim danima.

U uredu za koordinaciju bošnjačkih vijeća smatraju da posebno zabrinjavaju poruke koje su nacional-fašisti uputili muslimanima i Bošnjacima napadom na objekte Islamske zajednice u Pljevljima čije su prostorije osvanule sa polomljenim staklima na ulaznim vratima i porukom “Polećela crna ptica, Pljevlja biće Srebrenica”.

”Izražavamo jasan stav i opredjeljenje da Bošnjaci nikada i nikome neće dozvoliti ponavljanje genocida nad Bošnjacima” navodi se u soapštenju za javnost kojeg potpisuje Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća.

Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća, kako je saopšteno, pažljivo će pratiti situciju ne samo u Pljevljima već diljem Crne Gore, a posebno mjere i aktivnosti koji se tiču istrage i rezultata istrage i sudskih postupaka za koje očekujemo da će se desiti u narednom periodu.

”Očekujemo od vjerskih i političkih organizacija i institucija srpske provenijencije u Crnoj Gori da se jasno javno ograde od poruka kojima se poziva na genocid nad Bošnjacima u Crnoj Gori, kao i od napada na Bošnjake, njihovu imovinu i muslimanske vjerske objekte” navodi se u saopštenji i ističe da Ured daje punu podršku onim političkim i vjerskim organizacijama u Crnoj Gori koje se zalažu i bore za ravnopravnost svih građana, pa tako i svih naroda, Crne Gore.

Ured za koordinaciju bošnjačkih vijeća stavlja se na raspolaganje Bošnjačkom vijeću u Crnoj Gori za svaku vrstu podrške i pomoći za koju BVuCG procijeni da je potrebna.

Saopštenje potpisuju prof.dr. Nedžad Mulabegović, predsjednik Vijeća kongresa bišnjačkih inteletualaca BIH, i predsjedavajući Ureda, zatim dr. Jasmina Curić, predsjednica BNV u Srbiji, Dževad Hot, predsjednik BNV Sjeverne Makedonije, Kadro Kulašin, predsjednik Koordinacije bošnjačkih županijskih vijeća Hrvatske i Ejup Nurković, predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori.

 

Senada Kalić

 

Podeli