Obustava saobraćaja na dionici puta Pazarište – Tutin

Intenziviraju se radovi na rekonstrukciji puta Novi Pazar – Tutin. Zbog radova koji su u toku za saobraćaj će od sutra biti zatovrena dionica puta, pa tako preko Sebečeva više nije moguće stići do Tutina.

Zbog rekonstrukcije puta Pazarište- Tutin, poddionica Sebečevo, od četvrtka, 25. juna, do 15. novembra biće potpuno obustavljen saobraćaj, saopšteno je iz turske komapnije Tašjapi.

U saopštenju dostavljenom medijima iz ove kompanije, koja je izvođač radova, navodi se da postoji mogućnost da će obustava trajati i duže, o čemu će javnost biti blagovremeno obavještena.

“Zbog nepovoljne konfiguracije terena, blizine Sebečevske reke i radova na rekonstrukciji punog profila puta na poddionici Sebečevo, neophodna je potpuna obustava saobraćaja. Poddionica će biti obilježena i zatvorena sa čeone strane u oba smjera, uz pomoć privremene saobraćajne signalizacije i fizičkih prepreka”, saopšteno je medijima.

Daljinski, tranzitni i teški saobraćaj odvijaće se preko alternativnih pravaca državnih puteva, u oba smjera, i to: Pazarište– Dohoviće, Dohoviće– Novi Pazar, Novi Pazar– Bregovi, Bregovi– Tutin, koji će biti obeleženi putokaznom signalizacijom ”Obilazak”.

Lokalni saobraćaj će se odvijati putevima Pazarište- Delimeđe- Mađare, Pazarište-Crnooča- Brniševo- Crkvine i Pazarište- Mađare- Paljevski most.

 

Podeli