U utorak ističe rok za plaćanje paušalnog poreza, rešenja u elektronskim sandučićima

Od početka godne, Poreska uprava Srbije unapredila je sistem paušalnog oporezivanja tako što rešenja o utvrđenim obavezama za preduzetnike-paušalce dostavlja isključivo u elektronskoj
formi, posredstvom portala Poreske uprave – ePorezi (http://www.poreskauprava.gov.rs/sr.html). Na taj način oko 95.000 paušalaca dobilo je u januaru u svoje elektronsko sanduče rešenje o
poreskim obavezama i doprinosima za 2020. godinu.

Krajnji rok za izmirenje obaveza za januar je 18. Februar (rok je produžen za 3 dana) a da bi preduzetnici preuzeli rešenja iz elektronskog sandučeta, što je sada jedini način da dođu do tog
dokumenta, potrebno je da pribave kvalifikovani elektronski sertifikat i instaliraju odgovarajuću aplikaciju sa sajta ePorezi. To su naglasili predstavnici Poreske uprave Dragan Agatunović i Rade Šević na medijskom brifingu održanom u EU info centru, koji je organizovan u okviru projekta Vidljivost i komuniciranje reforme javne uprave finansiranom od strane Evropske unije.

Za ulazak na portal ePorezi i sanduče u kome je poresko rešenje, potrebna je lična karta sa čipom, uz koju se besplatno u MUP-u dobija šifra, odnosno PIN. Pored MUP-a, kvalifikovani
elektronski seritifikat izdaju ovlašćena Sertifikaciona tela: Privredna komora Srbije, PTT, Halcom i E-Smart Systems, ali uz određenu nadoknadu. Ukoliko pristup poreskom sandučetu u ime
obveznika obavlja drugo lice, poreski obveznik je dužan da to lice ovlasti.

Za pristup elektronskim servisima koristi se jedinstvena aplikacija koja se može preuzeti na sledećoj internet adresi: http://www.poreskauprava.gov.rs/sr/e-porezi/portal.html. Aplikacija se
jednostavno instalira i nakon pokretanja i unosa PIN-koda kvalifikovanog elektronskog sertifikata pristupa se portalu. Na pomenutoj adresi može se preuzeti i korisničko uputstvo za aplikaciju ePorezi sa detaljnim uputstvima o koracima pri instalaciji.

Reformom paušalnog oporezivanja, koja je počela 2018. godine, danas je omogućeno da privrednici- paušalaci mogu da registruju firmu, započnu poslovanje, dobiju poresko rešenje,
plate poreze i doprinose bez odlaska u poresku filijalu. Novoosnovani preduzetnici će u veoma kratkom roku od 48 sati od dana registracije osnivanja privrednog subjekta u Agenciji za
privredne registre dobiti rešenje o utvrđenoj obavezi u elektronskoj formi.

K.R.

Podeli