Pašalić: Problemi manjina svuda u Srbiji isti

Zaštitnik građana Republike Srbije Zoran Pašalić danas je u Bošnjačkom nacionalnom vijeću održao sastanak sa predstavnicima nacionalnih vijeća nacionalnih manjina.
Domaćin skupa je bila predsjednica Vijeća dr. Jasmina Curić koja je u svom obraćanju medijima istakla da predstavnici nacionalnih vijeća danas u otvorenom razgovoru sa
zaštitnikom građana imaju priliku da razgovaraju o problemima sa kojim se suočavaju nacionalne manjine i manjinski narodi u Srbiji.

„Danas ćemo otvoriti temu odnosa države prema bošnjačkom narodu, što se najbolje može vidjeti u nedavnom negiranju bosanskog jezika od nekih državnih organa i institucija.
Takođe će biti riječi o Akcionom planu za manjine koji je izrađen ne poštujući propisanu proceduru. Akcioni plan nije uvažio nijedan zahtjev ni potrebe Bošnjaka, te je samim tim
nelegitiman i neprihvatljiv za Bošnjake. Danas ćemo govoriti i o zakonima koji regulišu prava nacionalnih manjina i rad nacionalnih vijeća. Biće i riječi i o dopisu Ministarstva
državne uprave kojim se na nelegalan način želi suspendovati izborna volja Bošnjaka i na taj način raspustiti Izvršni odbor BNV. Bošnjačko nacionalno vijeće u skladu sa svojim nadležnostima i koristeći postojeće institucije sistema radi na poboljšanju statusa Bošnjaka, na rješavanju statusa regije Sandžak te je u skladu sa svojim nadležnostima i ovlaštenjima nedavno pokrenulo Inicijativu o specijalnom statusu Sandžaka kao jednom trajnom i stabilnom mehanizmu u kojem bi Bošnjaci ostvarili svoja prava, obezbijedili svoju političku egzistenciju i svoju pravnu i ekonomsku sigurnost.“ – rekla je predsjednica Curić.

Zaštitnik građana Zoran Pašalić je između ostalog rekao i da se na ovim sastancima govori o onim pitanjima koja su najznačajnija za nacionalne manjine, globalno i za svaku
od njih pojedinačno.

„Takođe, zahvalan sam Bošnjačkom nacionalnom vijeću za pružanje podataka koji će stvoriti platformu za otvaranje Muzeja nacionalnih manjina.“ – istakao je Pašalić.

Zaštitnik građan Zoran Pašalić koji je u dvodnevnoj poseti Novom Pazaru istakao je da su problemi manjina u Srbiji uglavnom svuda isti.

“Manjine u Srbiji najviše se žale na zakonska prava upotrebe maternjeg jezika, pisma i obrazovanja”- istakao je Pašalić.

Današnji skup je treći kvartalni sastanak Zaštitnika građana sa predstavnicima nacionalnih  ijeća nacionalnih manjina koji se održavaju od februara ove godine.

 

Podeli