SANDŽAK PRIPADA NJEGOVIM GRAĐANIMA

Predsednik Stranke demokratske akcije Sandžaka, Sulejman Ugljanin izjavio je da Platforma koju su delegati te stranke usvojili krajem prošlog meseca, predstavlja doprinos te političke partije u uspostavljanju pravednog, stabilnog i trajnog mira na Balkanu. Ugljanin je naglasio da je i Platforma kao i političko delovanje SDA SANDŽAKA od osnivanja stranke utemeljeno na rešavanju statusa Sandžaka i statusa bošnjačkog naroda.

“U okviru proslave 29.-te godišnjice Stranke demokratske akcije Sandžaka, Skupština Stranke, jednoglasnom odlukom 800 zastupnika usvojila je Platformu za rješavanje statusa Bošnjaka i statusa regije Sandžak. Platforma za rješavanje statusa bošnjačkog naroda i statusa historijske regije Sandžak u okviru reforme političkog sistema u procesu evropskih integracija zemalja Zapadnog Balkana je doprinos SDA Sandžaka uspostavljanju pravednog i trajnog mira na Balkanu.Političko djelovanje SDA Sandžaka utemeljeno je na rješavanja statusa Sandžaka i statusa bošnjačkog naroda koji je autohton, starosedelački, narod u Sandžaku.Definisanje Sandžaka kao zasebnog teritorijalno – političkog entiteta, sa zakonodavnom, izvršnom i sudskom vlašću, jedino je rješenje koje garanuje biološki opstanak i političku egzistenciju bošnjačkog naroda na prostoru Sandžaka.Specijalni status za Sandžak je trajan i stabilan mehanizam koji osigurava opstanak i pravo Bošnjaka na političku egzistenciju, nesmetan društveni i ekonomski razvoj te pruža jednake šanse svim narodima koji žive u Sandžaku. Platforma za rješavanje statusa bošnjačkog naroda i statusa regije Sandžak, kojom se zahtjeva specijalni status za Sandžak, pored navedenog utemeljena je i na volji građana Sandžaka izraženoj na referendumu održanom od 25. do 27. oktobra 1991. godine.Rješenja sadržana u Platformi za rješavanje statusa bošnjačkog naroda i statusa regije Sandžak predstavljaju politički projekat od šireg međunarodnog značaja u procesu EU i NATO integracija.Specijalni status Sandžaka, kao teritorijalno – političke zajednice ravnopravnih građana i naroda u kome su Albanci, Bošnjaci, Crnogorci i Srbi konstitutivni narodi je ključ za rješavanje političkih i teritorijalnih sporova susjednih država i naroda na Balkanu i treba biti nukleus regionalne stabilnosti i saradnje.Ova Platforma, između ostalog, predstavlja i odgovor na pitanje kako i na koji način Sandžak vratiti narodu kome pripada i koji jedini polaže pravo na njega nakon 100 godina okupacije od strane velikosrpskih jastrebova u pokušaju stvaranja “Velike Srbije.”rekao je predsednik Stranke demokratske akcije Sandžaka Sulejman Ugljanin.

Podeli