Potpisan sporazum o GIS, prvi zajednički projekat Novog Pazara i Tutina

Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac i predsjednik Opštine Tutin Kenan Hot potpisali su međuopštinski sporazum o saradnji na razvoju Geografskog informacionog sistema, u okviru projekta “GIS kao alat za unapređenje konkurentnosti”. Nosilac projekta za koji je sredstva obezbjedio EU PRO u partnerstvu sa Vladom Srbije, a čija je vrijednost preko 140 000 eura, je Grad Novi Pazar.

Ovim projektom EU pruža podršku procesu uvođenja i razvoja Geografskog informacionog sistema kroz nabavku softvera i hardvera, kao i druge računarske opreme. Tako će se lokalnim samoupravama omogućiti da na jednom mjestu prikupljaju, obrađuju i upravljaju prostornim podacima i tako bolje planiraju razvoj, donose odluke i raspolažu resursima. Potpisnici sporazuma istakli su da će se međuopštinska saradnja Novog Pazara i Tutina nastaviti, te da je ovaj projekat samo uvertira u važnije i druge kapitalne projekte.

“Pri izvođenju građevinskih ili infrastrukturnih radova dolaziće do minimalnog oštećenja podzemnih instalacija. Takođe, svi podaci će biti dostupni na internetu pa će budući investitori imati na raspolaganju sve informacije o instalacijama”, poručio je Biševac.

Hot je dodao da će implementacijom GIS-a, u okviru kojeg će biti uvezani podaci 10 institucija, koristi imati i građani, da će se pojedine procedure završavati brže ili koštati manje.

“Tutin će nastaviti da radi na unapređenju saradnje sa Novim Pazarom. Tu su i projekti rekonstrukcije puta i izgradnje gasovoda, radimo i na jezeru Gazivode, a uskoro će početi i izrada studije za zajedničku deponiju”, kazao je Hot.

Projekat Novog Pazara i Tutina, koje će ove dve lokalne samouprave sufinansirati sa blizu 22.000 eura, usmjeren je na unapređenje postojećeg i uspostavljanje integrisanog GIS-a, dok će analiza prostornih i drugih podataka i izrada specijalizovanih aplikacija omogućiti bolje upravljanje postojećim resursima.

Podeli