U utorak sednica SO Nova Varoš

Predsednik Skupštine opštine Nova Varoš, Nikola Jelić, zakazao je za utorak sednicu lokalnog parlamenta.  Pred odbornicima će se naći 22. tačke dnevnog reda među kojima je i polugodišnji izveštaj o radu Opštinskog veća i imenovanje direktora nedavno formirane ustanove „Sportski objekti“.

Takođe,  u planu je i razmatranje i usvajanje predloga rešenja o imenovanju predsednika Кomisije za predstavke i pritužbe Skupštini opštine Nova Varoš, potom nacrt Odluke o mesnim zajednicama na teritoriji novovaroške opštine, razmatranje i usvajanje predloga Odluke o određivanju naziva ulica.

Pod lupom odbornika naći će se i izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu za period od januara do juna tekuće godine. Odbornici će razmatrati i predlog Pravilnika o postupku i načinu rešavanja zahteva građana za nadoknadu štete koju prouzrokuju psi i mačke lutalice ali i predlog Odluke o realizaciji projekta ,,Izrada projektne dokumentacije za gradnju regionalnog centra za upravljanje otpadom Banjica’’.

Na dnevnom redu će se naći i zahtev Energija Zlatar NV d.o.o za donošenje Odluke za odobravanje cene za isporučenu toplotnu energiju za iduću grejnu sezonu.

PP Media

Podeli