DruštvoVesti

Rebalansom budžeta opredeljeno više novca za infrastrukturu

Prvim ovogodišnjim rebalansom budžeta planirane su mnogobrojne investicije, a budžet će biti veći oko 500 miliona. U poslednjih nekoliko godina grad Novi Pazar vratio je ranije nagomilana zaduženja od preko 700 miliona dinara, te je u ovom trenutku rasterećen brojnih kreditnih obaveza . Ukupan budžet po prvi put u istoriji grada premašio je iznos od tri milijarde dinara.

Gradonačelnik Biševac: Novac od kredita za ravnomeran razvoj

Kredit od 180 miliona dinara Novi Pazar će iskoristiti za ravnomeran razvoj grada Novog Pazara . Reč je o prvom kreditnom zaduženju za poslednje četiri godine na koje je saglasnost dalo Ministarstvo finansija Republike Srbije.
Novac će biti uložen u unapređenje putne infrastrukture, izgradnju vodovodne i kanalizacione mreže, u obrazovanje, poljoprivredu i sport.

Uslovi kreditiranja su mnogo povoljniji nego ranije i uprkos ovom kreditu Novi Pazar je jedan od najmanje zaduženih gradova i opština u Srbiji.

“Cilj nam je da ovo bude regionalni centar, radićemo za dobrobit svih građana. Gradska uprava dokazala je godinama unazad da se, uz transparentan rad domaćinski ophodi prema novcu iz budžeta. I u narednom periodu nastojaćemo da Novi Pazar razvijamo ravnomerno, jer su nam jednako važni stanovnici svih naselja, bez obzira da li žive u centru, na periferiji ili na seoskom području”, rekao je gradonačelnik Nihat Biševac, koji je odbornicima lokalnog parlamenta predstavio plan realizacije kapitalnih projekata.

Odbornici su dali saglasnost i na završni račun budžeta za prošlu godinu, koji je, kako je istaknuto na sednici, ocenjen pozitivno.
Završnim računom budžeta grada Novog Pazara za 2018.godinu ostvaren je suficit od 467 miliona dinara, a preneta sredstva su u iznosu od 175 miliona dinara. Državna revizorska institucija je ocenila izveštaj o završnom računu kao pozitivan.
Treće ovogodišnje zasedanje je u toku, a trenutno se raspravlja o Planu javnog zdravlja.

Podeli