NSZ raspisala javne pozive

U cilju realizacije programa i mera aktivne politike zapošljavanja, prediđenih Lokalnim akcionim planom zapošnjavanja Grada Novog Pazara za 2019. godinu i zaključenog Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza o realizaciji programa i mera aktivne politike zapošljavanja za 2019. godinu između Grada Novog Pazara i Nacionalne službe za zapošljavanja-Filijala Novi Pazar, raspisani su javni pozivi za tekuću godinu i to:

– Javni poziv nezaposlenima za dodelu subvencija za Samozapošljavanje i

– Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih na novotvorenim radnim mestima u 2019. godini.

Zahtevi sa biznis planom podnose se u dva primerka, nadležnoj filijali NSZ- Novi Pazar, prema mestu boravka lica, na teritoriji grada Novog Pazara, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u prostorijama filijale ili preuzeti na sajtu NSZ- www.nsz.gov.rs

Podeli