Besplatni sistematksi pregledi za osobe sa smetnjama u razvoju

Članovi medicinskog tima organizacije “Otvorena ruka” sproveli su besplatne sistematske preglede za korisnike usluga Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim osobama “Tahir Taša Delić”. Ovakve aktivnosti ljekari Otvorene ruke sprovode svakih šest mjeseci sa ciljem da osobama sa smetnjama u razvoju olakšaju proceduru redovnih zdravstvenih pregleda, što je značajna stvar kako za korisnike, tako i za njihove roditelelje. Ovoga puta ovu besplatnu medicinsku uslugu dobilo je 40 korisnika.

” Pratimo zdravstveno stanje korisnika, vršimo pregled srca, pluća, po potrebi uradimo i EKG gdje postoje indikacije. Veoma sam ponosan što sam dio ove akcije“, kaže jedan od angažovanih ljekara, dr. Emir Halilović. Kao ramazanski poklon Otvorena ruka ovom prilikom donirala je i novčanu pomoć Udruženju za pomoć MNRO.

Podeli