Novopazarski gimnastičari zapaženi u Kruševcu

Mladi gimnastičari novopazarskog Stepa, učenici trenera Raida Mekića osvojili su dva četvrta mesta u pojedinačnoj konkurenciji, a bili su i ekipno četvrti u uzrastu od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola na Prvenstvu jugoistočne Srbije u Kruševcu.

Pojedninačno u višeboju, Din Crnovršanin završio je kao četvrti u kategoriji petih i šestih razreda osnovnih škola, kao i u uzrastu od prvog do četvrtog razreda osnovih škola Rejhan Murić, koji je i ekipno bio četvrti zajedno sa Esadom Mustafićem, Eminom Mustafićem, Dženisom Murićem, Hamilom Avdićem i Davudom Mekićem.

Članice Stepa Lejla Čičić, Sara Mavrić, Nerma Mujović i Hena Šabotić zauzele su u Kruševcu ekipno osmo mesto u takmičenju učenica petih i šestih razreda osnovnih škola.

U uzrastu od prvog do četvrtog razreda osnovnih škola, pre osam dana na Prvenstvu jugoistočne Srbije u Pirotu, Emana Redžović, Lamija Šaćirović, Ena Čarovac, Danija Slezović i Ema Đulović bile su ekipno devete.

M. Minić

Podeli