Plaža prijateljstva oživela tradiciju radnih akcija

Značajna tekovina bivše Jugoslavije su Omladinske radne akcije, koje su predstavljale društveno-koristan i plodotvoran rad.
Misija ovih akcija, nije bila samo izgrađivanje države, već i opismenjavanje, obrazovanje i obuka za različita zanimanja. Važan deo ovih života na terenu, ogledao se kroz druženje sport i zabavu akcijaša.

Nakon 30 godina pauze, Kasim Zoranić iz Novog Pazara, ponovo je oživeo ovu tradiciju. Akcijaši pod zastavom Ora Ribariće 2019, gradiće plažu na jezeru Gazivode.
,, Doslo je vreme da nove generacije kroz rad, druženje i zabavu osete energiju minulih akcija. Posle tri decenije, mladi iz ove regije i susednih republika, svi k’o jedan, gradiće i plažu i prijateljstva. Pokloniće narednim generacijama i kupalište i gotovo zaboravljenu, ali sada oživljenu tradiciju. Krenućemo od ove plaže, koja iako vrlo zahtevna i reprezentativna, predstavlja samo prvu u nizu radnih akcija.’’ rekao je komandant Ora Ribariće, Kasim Zoranić.

Javne ličnosti su često posećivale radne akcije i uzimale učešća u radovima. Ostalo je zabeleženo i svojsko zalaganje poznatog glumca Ljubiše Samarđića, koji je zajedno sa pazarskim akcijašima izgrađivao zemlju.

Na fotografiji je legendarna brigada iz 1976. godine ,,Hivzo Zejnelagić -ORA Morava” .
Akcijaši su te sezone oborili sve rekorde od izgradnje pruge Šamac- Sarajevo.
Komandant Savezne brigade Milomir Minić je tada izjavio:
“Kapa dole brigadi Hivza Zejnelagića”.

Najveći konkurent, priseća se naš sagovornik Besko Buhić, bila im je brigada “Marija Muncan” iz Majdanpeka.
,,Svi njihovi akcijasi bili su rudari.
Doček naše brigade bio je veličanstven. Špalir se protezao kompletnim centrom grada. Tada nas je dočekalo i kompletno rukovodstvo Novog Pazara.
Naravno, nakon toga u Domu omladine za nas je bila priređena zabava. Posebno draga uspomena je nagradni sedmodnevni put za Orahovac. Bili smo smešteni u TK Raškinom odmaralištu. Posetili smo tada i pobratimsku brigadu Sava Kovačević iz Nikšića. To su bili dani, to je bio život,, rekao je tadašnji komandant ORA, Besko Buhić.


Pesma radu
Drugarska se pesma ori
pesma koja slavi rad
srce gromko nek nam zbori
da nam živi, živi rad!!!
Podignimo u vis čela
mi – junaci rada svog,
naša biće zemlja cela,
da nam živi, živi rad!
U divljaka luk i strela,
željeznica, selo i grad,
to su naših ruku dela,
da nam živi, živi rad!!!

Od 1952.godine radne akcije dobile su lokalni karakter, gradjeni su putevi, mostovi, škole, domovi kulture, uredjivalo se priobalje, i slično. Od 1958.godine nastavilo se sa izgradnjom autoputa Bratstvo i Jedinstvo. 1963.godine taj obimni posao je završen, uz učešće preko 250.000 brigadira koji su za nepunih šest godina povezali Ljubljanu sa Djevdjelijom.

Tokom narednog perioda omladina se okupljala na velikim radnim akcijama tokom kojih je izgradjena Jadranska magistrala, pruga Beograd-Bar, hidrocentrala Djerdap, savski nasip u Zagrebu, obnovili su se zemljotresom razrušeni Skoplje i Banja Luka…

…nastaviće se

Galib Gicić i portali

Podeli