Turske institucije koje nas povezuju

I ove sedmice ćemo govoriti o programu „Turske stipendije“ koji se realizuje od strane Direkcije za Turke u inostranstvu i sunarodnike YTB-a. I ove sedmice ćemo govoriti o programu „Turske stipendije“ koji se realizuje od strane Direkcije za Turke u inostranstvu i sunarodnike YTB-a.
U programu „Turske institucije koje nas povezuju“ već tri sedmice predstavljamo vam Direkciju za Turke u inostranstvu i sunarodnike – YTB. I ove sedmice ćemo govoriti o programu „Turske stipendije“ koji se realizuje od strane Direkcije za Turke u inostranstvu i sunarodnike YTB-a.
Program „Turske stipendije“ je program sa kojim se dodeljuju stipendije za studiranje stranih studenata na univerzitetima u Turskoj. Program se stipendira od strane države.
Cilj programa „Turske stipendije“ je edukacija perspektivnih studenata iz celoga sveta, povećanje saradnje i razmjene iskustava između studenata i država na obrazovnom planu, kao i edukacija budućih lidera i uspostavljanje mreže između budućih lidera sveta.
Program „Turske stipendije“ pored mesečne stipendije koja se dodeljuje obuhvata cijeli ciklus studiranja i snosi i troškove avionske karte studenata, upisa na fakultet, zdravstvenog osiguranja, studenskog doma i kursa turskog jezika.
Tokom perioda podnošenja zahteva, obaveštenja u vezi Turskih stipendija objavljuju se na internet stranici na turskom, arapskom, engleskom, francuskom, ruskom, bosanskom, perzijskom i španskom jeziku.     
Trenutan broj korisnika ove stipendije je oko 16 hiljada i svake godine novih 5 hiljada osoba dobija turske stipendije. Ove godine je oboren rekord u broju aplikacija sa ukupnim brojem od 145 hiljada i 700 aplikacija iz ukupno 167 zemalja.
Za stipendije prvog, drugog i trećeg ciklusa studenti apliciraju iz cijeloga sveta i ova aplikacija za stipendiju obuhvata kompletan proces upisa na fakultet. Kandidati imaju pravo da biraju po 12 različitih programa/univerziteta prilikom aplikacije i na kraju budu smešteni na jedan od njih prema kvalifikacijama koje poseduju.
TrT srpski/ Galib Gicić

Podeli