U toku prikupljanje predloga za korišćenje sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine Grada

Odeljenje za zaštitu životne sredine, protivpožarnu zaštitu, bezbednost i zdravlje na radu, obaveštava građane, zainteresovane organe i organizacije, da je u toku prikupljanje informacija radi sačinjavanja predloga Programa  korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada N.Pazara za budžetsku 2019. godinu. Program korišćenja sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Novog Pazara za 2019.godinu za osnovu ima uređenje životnog prostora građana Novog Pazara, jačanje ekološke svesti, edukaciju stanovništva i pokretanje individualnih inicijativa.

Moli se zainteresovana javnost, da svoje predloge dostavi u pisanoj formi ili usmeno do 24.01.2019.godine Odeljenju za zaštitu životne sredine, PPZ, bezbednost i zdravlje na radu u Gradskoj upravi za izborne i poverene poslove, ul. Stefana Nemanje br.2, kancelarija br.12, na prvom spratu ili putem telefona 020/313-644, lokal 101.

Javna debata povodom pripremanja programa, održaće se 24.01.2019.godine u prostorijama  Kulturnog centra sa početkom u 11.00h, ovim putem pozivamo zainteresovanu javnost da neposredno uzme svoje aktivno učešće u pokretanju ekoloških inicijativa, kako bi se pravovremeno predlozi, razmotrili i uvrstili u predlog programa za budžetsku 2019. godinu.

Podeli