U ponoć ističe rok za upis u posebni birački spisak

Rok za upis u posebni birački spisak ističe u ponoć. Prema rečima rukovodioca Odeljenja za opštu upravu Grada Novog Pazara Marka Slavkovića, ovih dana vladalo je veliko interesovanje građana da se upišu u posebni birački spisak, koji će konačno biti zaključen 1.novembra, 72 sata pre održavanja izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina.

Zbog velikog interesovanja Novopazaraca za upis u posebni birački spisak, Gradska uprava je predhodnih dana produžila ranije već produženo radno vreme za te namene.

”Gradska uprva je izašla u susret građanima, pa smo čak i posle produženog radnog vremena, pošto je bilo predviđeno da ostanemo posle 5 sati, poslednjih dana radili do 21 čas. Veliko je interesovanje. Danas se do 24 sata zaključuje birački spisak, od kada sve nadležnosti prelaze na naše Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu”, kaže Slavković.

I u tom slučaju, Gradska uprava će biti posrednik onima koji su do sada, iz nekog razloga, bili sprečeni da izvrše upis. ”Takva lica će – objašnjava Slavković – kod nas moći da podnesu zahtev. Mi ćemo te zahteve da skeniramo i kao takve da ih prosleđujemo nadležnom ministarstvu, koje će odlučiti da li imaju pravo da se upišu u posebni birački spisak ili ne.”

Posebni birački spisak konačno će biti zaključen 1.novembra, 72 sata pre održavanja izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina.

S.Lj.

Podeli