SDA: Napad na Hota neće zaustaviti započete reforme stranke

‘’Salih Hot, v.d. predsjednika SDA Sandžaka je jedan od najuglednijih bošnjačkih predstavnika u Sandžaku’’, navodi se u saopštenju Stranke demokratske akcije Sandžaka.

 

‘’Smatramo da ovaj napad na v.d. predsjednika SDA Sandžaka Saliha Hota predstavlja rezultat tolerantnog odnosa državnih organa prema napadima na legitimne predstavnike Bošnjaka.

 

SDA Sandžaka i dalje insistira da se zločini nad Bošnjacima Sandžaka rasvijetle, počinioci kazne i da se usaglasi nacionalna struktura zapošljenih u državnim organima sa javnim ovlašćenjima sa nacionalnom strukturom stanovništva u sandžačkim opštinama.

 

Obaviještavamo članstvo SDA Sandžaka i javnost da ovaj teroristički akt na v.d. predsjednika SDA Sandžaka Saliha Hota neće zaustaviti započete aktivnosti na reformi i modernizaciji Stranke.’’

 

Izvor: SDA Sandžaka

Podeli