Popravka rječnih korita

U okviru projekta popravake rječnih korita, kog realizuje Javno preduzeće Srbija Vode u koordinaciji sa Gradom Novim Pazarom, popravljeno je oštećeno rječno korito u blizini hotela Vrbak, ali su napravljeni i betonski zidovi na jošaničkoj obali.

Radovi se izvode sa ciljem da preduprijede moguća izlivanja rijeka na ošetćenim mjestima korita rijeka Raške i Jošanice, ali i kako bi se spriječila dalja obrušavanja oštećenih kamenih zidina. Mehanizacija angažovanog preduzeća preuzeća “Zapadna Morava” iz Kraljeva bila u blizini hotela „Vrbak“, gdje je očišćeno korito kod brane i popravljeni oštećeni kameni zidovi.

„Odlukom Vlade Republike Srbije, a na prijedlog preduzeća „Srbija Vode“ za ovu i narednu godinu odobreno je 28 miliona dinara za popravku starih rječnih korita rijeke Jošanice i Raške. To su ogromna sredstava i jedini smo mi dobili taj novac u regionu, zbog čega smo jako zahvalni. Rok završetka ovih radova je devet mjeseci, tako da bi trebali da se okončaju do jula mjeseca “, kaže koordinator projekta, Ćeho Nikšić.

Izvođenje radova počelo je prije dva mjeseca, a predviđeno je da se inetziviraju u narednoj građevinskoj sezoni.

Podeli