Gradska uprava u službi građana

Gradska uprava Novog Pazara jedna je od onih koje uspešno sprovode postupak modernizacije, sve u cilju da gradska uprava u pravom smislu postane servis građana. Građani međutim, kako pokazuje praksa, još uvek nisu dovoljno obavešteni o svojim pravima koja im mogu uštedeti i vreme i novac.

Ustaljeno birokratsko pravilo, koje je važilo decenijama unazad – fali vam još jedan papir – u Novom Pazaru više ne važi. Odeljenje za opštu upravu spremno je dočekalo novI Zakon o opštem upravnom postupku, kako u tehničkom tako i u kadrovskom smislu. U skladu sa tim, odnos između stranke i organa koji vodi postupak, sada je partnerski.

”Stranka i dalje ima pravo da sama prikuplja dokumenta, ali takav postupak, kao što je nekad bio, oduzima dosta vremena i angažovanja, a ovako na jedan ekonomičniji način može da ostvari svoje pravo i samo potpisivanjem jedne izjave. Ta izjava je veoma jasna. Dovoljan je potpis stranke i sve obaveze oko prikupljanaj dokaza u upravnom postupku padaju na teret organa koji vodi postupak”, kaže načelnik Odeljenja za opštu upravu Marko Slavković.

Na taj način, ističe Slavković, država i organi uprave pokazuju odgovornost prema svojim građanima, gradeći partnerski odnos na transparentan, efikasan i ekonomičan način.

Slavković apeluje na građane da se upoznaju sa svojim pravima i da pred organima pred kojim vode postupak zatraže da potpišu izjavu, koja će ih, kako ističe, osloboditi troškova i uštedeti im dragoceno vreme.

Novi zakon o opštem upravnom postupku odnosi se na postupke javne nabavke, poreske postupke; disciplinski postupak u školama, carinski postupak, eksproprijaciju, postupak za ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, postupke u vezi sa planiranjem i izgradnjom, vraćanjem oduzete imovine, ozakonjenjem objekata i druge, koji su po svojoj prirodi upravni postupci.

S.Lj.

Podeli