Predstavljanje softvera za slepe

 

Međuopštinska organizacija Saveza slepih i slabovidih lica danas je u gradskoj biblioteci „Dositej Obradović“ predstavila kompjuterski program  koji će njihovim članovima omogućiti nesmetano korišćenje digitalizovnog knjiškog fonda ove ustanove. Ovaj govorni softver, zbog njegove široke primenljivosti, mogu koristiti i druge osobe.

Biblioteka „Dositej Obradović“ je u saradnji sa Međuopštinskom organizacijom Saveza slepih i slabovidih lica konkurisala kod Ministarstva kulture projektom koji je podrazumevao primenu programa „En Rider“ i to se upravo ostvaruje. Danas je ovaj program prikazan budućim korisnicima.

Program „En Rider“ slepa i slabovida lica mogu instalirati i na svojim kompjuterima kod kuće slanjem zahteva Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje uz napomenu da će se koristiti za potrebe daljeg obrazovanja ili posla koji se trenutno obavlja.

Prvi korisnici danas su imali priliku da se uvere u jednostavnost i efikasnost korišćenja ove kompjuterske podrške u svakodnevnom životu slepih i slabovidih lica.

Podeli