Sistem usluga socijalne zaštite

Gradska uprava ove godine izdvojila je oko 80 miliona dinara za proširene oblike socijalnih davanja, rad nevladinog sektora koji se bavi osobama sa invaliditetom i osobama sa smetnjama u razvoju kao i za jednokratne pomoći, istakao je član Gradskog veća zadužen za zdrastvo i socijalna pitanja Fevzija Murić. Cilj je, kako kaže, poboljšanje rada postojećih usluga socijalne zaštite kao i dodavanje novih.

Sistem usluga socijalne zaštite obuhvata brojne usluge, koje su od vitalnog značaja za jedan grad. U cilju poboljšanja rada tih usluga Centar za socijalni rad je, ove godine dobio oko 24 milona dinara iz namenskih transfera.

“Osim namenskih transfera, grad svake godine izdvaja sredstva za rad Centra za socijalni rad, obzirom da smo mi njegov osnivač. Ove godine je iz budžeta izdvojeno 23.500.000 ,00 dinara, za rad ove institucije”, objasnio je Murić.

Ukupno je sedam usluga koje će realizovati tri organizacije. Centar za socijalni rad realizovaće tri usluge, Udruženje Psihologa Novog Pazara dve i Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenih osoba, prošle godine 2 a ove jednu uslugu, jer se jedna direktno finansira iz budžeta grada Novog Pazara, naglasio je Murić.

„Centar za socijalni rad razvija uslugu Pomoć u kući za odrasla i stara lica, odnosno, geronto pomoć u kući ili geronto domaćice. Pomoć u kući za osobe ometene u razvoju i socijalno terapeutsko – edukativna usluga. Nevladina organizacija, Udruženje psihologa iz Novog Pazara, realizovaće uslugu Personalne asistencije i uslugu Lični pratilac. Udruženje za pomoć nedovoljno razvijenim licma dobilo je uslugu Dnevni boravak. Ukupno je za ove usluge izdvojeno 23.850.000,00 dinara i usluge su izuzetno dobro razvijene”, rekao je za Radio-televiziju Novi Pazar Murić.

On je istakao i činjenicu da je našem gradu potrebno još mnogo raznovrsnih usluga koje se moraju najpre osmisliti a onda i realizovati, kao što su  Svratište ili Sigurna kuća, ali i brojne druge, kako bi još više pomogli onima kojima je pomoć socijalne zaštite neophodna.

 

Podeli