Podrška naučnim stvaraocima i istraživačima

Istraživači i naučni inovatori iz Novog Pazara i okolnih gradova od sada će moći da preko Regionalnog centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju  pristupe najsavremenioj bazi sa inostranom stručnom i naučnom literurom. Ova baza predstavljena je onima koji stoje na usluzi istraživačima, bibliotekarima školskih i gradskih biblioteka.

Kobson baza naučne literature posjeduje oko 35 000 inostranih naučnih časopisa 150 000 naslova naučnih knjiga. Ovaj veliki i važan resurs za naučnike, akademske radnike i sve one koji su zaintersoavni da istražuju i prate savremena dostignuća iz različitih naučnih oblasti, predstavljen je  školskim i gradskim bibliotekarima koji stoje na usluzi istraživačima.

Do sada je Regionalni centar za usavršavanje zaposlenih u obrazovanju bio fokusiran na pružanje stručne pomoći nastavnicima i profesorima kada su u pitnju metodoligija rada, praćenje savremenih tehnoloških trendova u nastavi i edukacija neophodna za naperodavnje u karijeri.

Saradnja sa Centrom za promociju nauke i Narodnom bibliotekom Srbije prvi je korak u nastojanju da se pruži podrška i naučnim stvaraocima.

 

Armin Šaljić

Podeli