Društvo

Novi zakon za penzionisanje

Uslovi za odlazak u penziju kako muškaraca tako i žena promenjeni su od prvog dana 2014-e godine.

Za 4 meseca, kod žena, povećane su kako godine starosti tako i staža, dok su kod muškaraca samo za godine života. Reforma penzionog sistema podrazumeva postepeno pomeranje tih granica sve do 2023-e godine.  U fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje kažu da su takođe promenjeni i uslovi za sticanje prava na porodičnu penziju. Dok su uslovi za starosnu i invalidsku ostali isti.

Prema rečima direktora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje u Novom Pazaru Mirsada Abdurahmanovića, uslovi za sticanje porodične penzije za udovce i udovice takođe su izmenjeni. Starosna granica za udovice je 51 godina i 6 meseci a za udovce 56 godina i 6 meseci starosti.

„Od prvog januara 2014-e godine stupile su na snagu  izmene zakona o penzijsko invalidskom osiguranju. Te izmene se odnose samo na buduće penzionere koji ispunjavaju sledeće uslove, i to, muškarci treba da imaju u 2014-oj godini 54 godine i 4 meseca starosti i 40 god radnog staža, dok žene koje žele da se penzionišu u 2014-oj godini moraju imati 53 godine i 8 meseci starosti i 35 godina i 8 meseci radnog staža. Sve druge odluke u zakonu ostaju iste. Želeo bih da podsetim građane, da se odlazak u starosnu penziju odnosi na sve one muškarce koji su napunili 65 godina i imaju minimum 15 godina radnog staža i 60  godina starosti i minimum 15 godina radnog staža za žene“ rekao je direktor PIO fonda u Novom Pazaru Mirsad Abdurahmanović.

Prema poslednjim podacima na teritoriji Novog Pazara, Sjenice i Tutina, ima ukupno 20.834 penzionera. U Novom Pazaru ih je 12.914, u Sjenici 4.687 i Tutinu 3.233. A novina po kojoj će iznos penzije zavisiti od godina rada i procene koliko će je neko dugo primati, zavisi od dana i godina kada se penzioniše.

A Biševac

Podeli