Novi Pazar za nove poslove

DruĆĄtvoVesti

“Novi Pazar za nove poslove” : Javni poziv za zapoĆĄljavanje lica iz kategorije teĆŸe zapoĆĄljivih

Grad Novi Pazar raspisao je, u okviru projekta “Novi Pazar za nove poslove” novi javni poziv za korisnike iz kategorije teĆŸe zapoĆĄljivih lica, sa fokusom na povratnike po Sporazumu o readmisiji i Rome. Projekat ima za cilj da doprinese ukupnom povećanju zapoĆĄljivosti i zapoĆĄljavanja teĆŸe zapoĆĄljivih kategorija, posebno povratnika po sporazumu o readmisiji, Roma, kao i drugih teĆŸe zapoĆĄljivih kategorija u skladu sa relevantnim nacionalnim i lokalnim strategijama i planovima.

Podeli
OpĆĄirnije