Memić: Kvalitet i projekti iznad svega

”U Kulturnom centru sam već devet godina, ali sve Å”to je urađeno je plod zajedničkog rada. Treba imati dobar projekat, nekoga u Beogradu kao Å”to je Rasim Ljajić, koji je podržao svaki naÅ” projekat i treba imati političku kulturu, koju smo mi poslednjih nekoliko godina počeli da primenjujemo, da angažujemo ljude koji se razumeju u posao, bez obzira kojoj političkoj partiji pripadali i to daje izvrsne rezultate”, izjavio je Memić.

Podeli
OpŔirnije