RegionVesti

Počelo glasanje u BIH građani biraju novu vlast

Biračka mjesta otvorena su u 7 sati u cijeloj BiH. Građani će moći glasati sve do 19 sati kada se biračka mjesta zatvaraju.

Izborna šutnja počela je 24 sata prije otvaranja biračkih mjesta, 1. oktobra u 07 sati i traje do njihovog zatvaranja 2. oktobra u 19 sati.

Pravo glasa na današnjim Općim izborima ima 3,368.666 glasača. Građani biraju članove Predsjedništva BiH, Parlamenta BiH, entitetskih parlamenata kao i zastupnike kantonalnih skupština.

Na glasačkim listićima na Općim izborima u BiH naći će se ukupno 127 političkih subjekata (72 političke stranke, 38 koalicija i 17 neovisnih kandidata).

Ovjereno je i na glasačkim listićima se nalaze imena 7.258 kandidata, po organima vlasti:

Predsjedništvo Bosne i Hercegovine 10 kandidata

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 752 kandidata

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine 1.230 kandidata

Narodna skupštinu Republike Srpske 1.429 kandidata

Predsjednik i potpredsjednici Republike Srpske 31 kandidat

Skupštine kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine 3.806 kandidata

Na Općim izborima 2022. godine angažirano je više od 50.000 redovnog i vanrednog osoblja izborne administracije.

 

Podeli