DruštvoVesti

Ovog meseca početak radova na rekonstrukciji puta Novi Pazar – Raška

Radovi na rekonstrukciji puta Novi Pazar – Raška trebalo bi da počnu do kraja septembra.

U toku je postupak razmatranja dokumentacije za početak izvođenja radova a očekuje se da svi uslovi za početak radova budu ispunjeni.

Ugovoreni rok za izvođenje radova je 488 dana od dana uvođenja izvođača radova u posed. Planirani rok za završetak radova je 25. novembar 2023. godine, ukoliko vremenski uslovi budu povoljni.

Dok se radovi budu izvodili, saobraćaj će se odvijati naizmenično, uz obavezno poštovanje saobraćajne signalizacije.

Radovi na rekonstrukciji tog 17,9 kilometara dugog putnog pravca obuhvatiće uklanjanje i rušenje oštećenih konstrukcija, ivičnjaka i kolovoza, pripremu podloge i nanošenje novih slojeva asfalta, uz uklanjanje telekomunikacionih i optičkih instalacija. Od izvođača se očekuje i da izvrši rekonstrukciju mostova, sistema za odvodnjavanje, postavi bankine, LED rasvetu, nove saobraćajne znakove, izgradi potporne zidove, ali i sve druge radove propisane glavnim projektom.

Rekonstrukcija će zajednički biti finansirana od strane Evropske investicione banke i Republike Srbije.

Podeli