DruštvoVesti

Danas Dan Ašure

Prema Takvimu 10. dan mjeseca muharrema 1444. god. po hidžri obilježava se kao Dan Ašure ili Jevmu-ašura.

Poslanik, Muhammed, a. s. je za vrijeme svoga boravka u Meki postio deseti dan muharrema, a nakon dolaska u Medinu.

Preporuka Božijeg poslanika Muhammeda, neka je mir i spas Božiji na njega, je da se posti 9. i 10. muharem, ili 10. i 11. dan ovoga mjeseca.

Obilježavanje dana ašure je duboko ukorijenjeno u tradiciji muslimana, ali je neophodno podsjećati da musliman vlastitu tradiciju živi i prakticira u skladu sa Kur’anom i sunnetom.

Deseti dan muharrema se također obilježava pripremanjem i služenjem posebnog jela koje su u Bosni jednostavno naziva hašure (arapski ašura). To je ustvari jedna vrsta miješanog kompota ili hošafa od voća, zrnastog povrća i žitarica.

”Bošnjačka usmena književnost spominje hašure sa 44 do 70 vrsta voća, povrća i žitarica. Ako ih se ne može više sabrati, onda mora biti najmanje sedam sastojaka hašure. Neki pisci smatraju da je broj sedam vezan za iscrpljene rezerve hrane koje je Nuh-pejgamber našao u svojim zalihama kada je njegova lađa konačno pristala na Araratu. Nuh-pejgamber je u svojim zalihama našao još svega sedam vrsta namirnica, od kojih je u znak zahvalnosti Bogu pripremio svečani objed”, navedeno je u saopćenju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

S obzirom na značajne događaje koji su se desili Božijim Poslanicima na ovaj dan, deseti dan mjeseca muharrema u muslimanskoj tradiciji oslovljava se i kao “Idul-enbija” (Bajram Božijih poslanika).

Podeli