PolitikaVesti

Zaseda Skupština grada: Na dnevnom redu bratimljenje Novog Pazara sa gradovima iz Turske i Egipta, a i prva izmena budžeta

Počela je četvrta sednica Skupština Grada Novog Pazara. Pred odbornicima se nalazi preko 40 tačaka dnevnog reda.

Pred odbornicima će se naći Predlog Odluke o uspostavljanju saradnje bratimljenju između grada Novog Pazara i grada Damijeta – Arapska Republika Egipat kao i sa  i turskim gradom Bursa.

Na početku Skupštine saopšteno je da je došlo do izmene u redovima Stranke pravde i pomirenja.

Umesto Edina Zećirovića za predsednika odborničke grupe SPP-a imenovan je odbornik Sead Redžović, dok je zamenik Edin Numanović ostao na toj funkciji.

Obraćajući se svojim stranačkim kolegama smenjeni Edin Zećirović iskazao nezadovoljstvo, govoreći da je na ovaj način prekršen Poslovnik o radu Skupštine.

Pokazujući fotografiju, na kojoj su svi odbornici u prvom sastavu, Zećirović je rekao da je na ovaj način srušena takva slika, ali i prekršeno sve ono za šta se rahmetli Muamer Zukorlić borio.

Na dnevnom redu je predlog godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara za 2022.godinu, predlog o određivanju nadležnog organa za sprovođenje postupka davanja u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji grada Novog Pazara, predlog o izmeni i dopuni Odluke o naknadama za korišćenje javnih površina, ali i o naknadama za korišćenje javnih puteva i javnih površina na teritoriji grada Novog Pazara, o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora o izmeni cena usluga JKP „Parking servis“ Novi Pazar.

Pred odbornicima je i prvi rebalans budžeta Grada Novog Pazara, ali I predlog o kreditnom zaduženju grada.

Takođe, na dnevnom redu je i ostavka vršioca dužnosti direktora tog javnog preduzeća Emira Spice, kao i predlog da se na njegovo mesto izabere Nermin Ljajić.

Sednica je počela oko 10 sati, a u toku je predlaganje tačaka dopune dnevnog reda, koje predlažu odbornici opozicije.

Na predlog Stranke pravde i pomirenja u dnevni red je uvrštena tačka kojom se  gradsko već obavezuje da podnese detaljan izveštaj o preduzetim merama za saniranje ekološke katastrofe u vodotokovima na teritoriji grada Novog Pazara

Podeli