DruštvoVesti

Uručeni ugovori u okviru programa “Novi Pazar za nove poslove”

Korisnicima grantova programa ,,Novi Pazar za nove poslove”, koji se realizuje u okviru projekta ,,Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji – Inicijativa za inkluziju – faza 3“, uručeni su ugovori. Projekat koji su pokrenuli Stalna konferencija gradova i opština (SKGO) i Nemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ), u okviru nemačko/srpske razvojne saradnje, realizuje Grad Novi Pazara sa svojim implementacionim partnerima Regionalnom razvojnom agencijom Sandžaka – SEDA, Muslimanskim humanitarnim društvom ,,Merhamet – Sandžak” i Udruženjem građama ,,Inicijativa zarazvoj i saradnju” – IDC.

Ugovore o grantovima programa samozapošljavanja potpisalo je, u okviru ovog ciklusa, 15 nezaposlenih lica, koji će za pokretanje sopstvenog biznisa dobiti bespovratna sredstva u visini od 3000 eura za nabavku opreme, mašina i materijala za otpočinjanje sopstvenog posla. Sa 15 privrednih subjekata, sa teritorije grada Novog Pazara potpisani su ugovori o dodeli podrške za zapošljavanje nezaposlenih lica na novootvorenim radnim mestima kod aktivnih poslodavaca, uz finansijsku podršku u vrednosti od 1500 eura. Potpisan je jedan ugovora sa izabranim udruženjem građana za razvoj socijalnog preduzetništva, u okviru kojeg će udruženje dobiti grant od 4.000 eura za nabavku mašina, opreme i materijala za razvoj svoje ideje.

Gradonačelnik Novog Pazara Nihat Biševac je, prilikom uručivanja ugovora podsetio da projekat sem ekonomske ima izuzetno izraženu socijalnu komponentu, shodno tome da prednost pri zapošljavanju imaju lica iz kategorije teže zapošljivih.

“Vrednost ove faze projekta je 110 hiljada eura. Posebno je važno istaći da lokalna samouprava u saradnji sa domaćim kompanijama, podržava zapošljavanje lica do 30 godina starosti, teže zapošljivih lica, povratnika po Sporazumu o readmisiji i građana iz reda romske zajednice. Definisanje osetljivih ciljnih grupa, kao što je kod ovog projekta slučaj, daje celom projektu na dodatnom značaju, posebno jer saradnja sa IDC ima kontinuitet”, kazao je gradonačelnik Nihat Biševac.

Cilj projekta je da doprinese ukupnom povećanju zapošljivosti. Novi Pazar je sproveo tri projektna ciklusa. O ukupnim rezultatima projekta govorio je menadžer projekta, Fevzija Murić.

 

Podeli