DruštvoVesti

Radionica u okviru projekta “Inicijativa za inkluziju”

U Novom Pazaru održana je radionica za učesnike projekta Inicijativa za inkluziju. Cilj je razmena iskustava i planiranje narednih koraka u sprovođenju projekta. Učesnici radionice bili su predstavnici gradova Novog Pazara i Novog Sada, predstavnici GIZ-a i Stalne konferencije gradova i opština.

Radionica u okviru projekta  “Inicijativa za inkluziju faza III projekta”  održana je u Novom Pazaru. Na tom konkursu Novi Pazar je dobio sredstva za idejno rešenje Novi Pazar-novi poslovi, koji već treći put realizuje.

Član Gradskog veća Fevzija Murić ističe da su rezultati projekta održivi, te da je urađeno istraživanje, kojim se došlo do podataka da više od 80 osto novih poslova započetih u okviru ovog projekta I dalje funkcionišu.

Znanje kako doći do uspešno realizovanog projekta predstavnici ovdašnjih organizacija I lokalne samouprave preneće kolegama iz Novog Sada.

Već treći put partner na ovom projektu je I Regionalna razvojna agancija SEDA. Njeni predstavnici su I dalje u kontaktu sa poslodavcima, koje usmeravaju na nove konkurske I pomažu im da funkcionišu na tržištu rada. Svoje metode danas su Ioni preneli koelgama iz Novog Sada.

Član Gradskog veća Fevzija Murić očekuje i u narednom periodu realizaciju sličnih projakata, saradnju sa GIZ-om I Stalnom konferencijom gradova I opština, koja je medijator, posrednik I dobar partner. On je zahvalio partnerima na ovom projektu, Merhametu, Razvojnoj agenciji SEDA, IDC-u iz Beograda koji su doprineli da program bude realizovan uspešno.

 

 

Podeli