Novi Pazar najtransparentnija lokalna samouprava

Među najtransparentnijim lokalnimĀ  samoupravava u 2022. godini je Novi Pazar. To pokazuju rezultati ovogodiÅ”njeg istraživanja Lokalnog indeksa transparentnosti koje je na danaÅ”njoj konferenciji za medije predstavila Transparentnost Srbija. Kada je transparentnost u pitanju Novi Pazar beleži ozbiljne rezultate i kontinuitet od 2019 godine.

Gradonačelnik Novog Pazara Nihad BiŔevac izrazio je zadovoljstvo Ŕto ovaj grad ove godine ima devet poena viŔe u odnosu na prethodnu, ukupno 87 poena, ali i zbog činjenice da ta opŔtina četiri godine održava kontinuitet.

Prosečni indeks transparentnosti gradova i opÅ”tina u Srbiji u 2022. iznosi 49 poena – jedan poen viÅ”e u odnosu na prethodnu godinu i tri poena viÅ”e u odnosu na 2020, saopÅ”teno je iz Transparenstnosti Srbija.

Treba napomenuti da je skoro polovina – 49 odsto opÅ”tina poboljÅ”ala rezultat, ali je čak kod 46 odsto lokalnih samouprava zabeležen pad.

VD Ā direktorka misije američke Agencije za međunarodni razvoj (USAID) Ā Å enli Pinčoti, uz čiju podrÅ”ku je Transparentnost Srbija Ā i ove godine sprovela istraživanje, kazala je da je transparentnost jedan od uslova za vladavinu prava.

Poverenik za informacije od javnog značaja Milan Marinović naveo je da je od početka ove godine zabaležen trend da najviÅ”e žalbi Povereniku stiže na rad lokalnih samouprava, oko 35 odsto, Å”to je značajan porast u odnosu na celu prethodnu godinu kada je stiglo manje od 20 odsto.

Å to se tiče kategorija, minimalni rast transparentnosti je zabeležen u četiri oblasti, među kojima su “Javne rasprave i javni konkursiā€œ, “Informatora o radu”, dok je najmanja transparentnost i dalje u oblasti “SkupÅ”tina i većeā€.

 

Senada Kalić

 

Podeli