DruštvoVesti

BNV: Bošnjacima uskraćena ustavom i zakonima grarantovana prava

Bošnjačko nacionalno vijeće obratilo se danas delegacijama Evropske unije, Savjeta Evrope i OEBS-a u Srbiji sa molbom da se shodno njihovom mandatu zauzmu da Bošnjaci u Republici Srbiji mogu ostvariti pravo na službenu upotrebu bosanskog jezika i latiničnog pisma prilikom izdavanja javnih isprava.

Povodom ovakvog nezakonitog i diskriminatornog ponašanja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije, Bošnjačko nacionalno vijeće se obratilo i nadležnim državnim organima i jedinicama lokalne samouprave na čijoj teritoriji je u službenoj upotrebi bosanski jezik i latinično pismo i pokrenulo je odgovarajuće postupke kod nezavisnih regulatornih tijela, Zaštitnika građana i Povjerenice za zaštitu ravnopravnosti.

Bošnjačko nacionalno vijeće kao najviše predstavničko tijelo Bošnjaka u Republici Srbiji obavljajući poslove iz svoje nadležnosti i zakonom povjerenim mu ovlaštenjima konstatovalo je da u policijskim upravama Ministarstva unutrašnjih poslova Bošnjacima u Republici Srbiji nije omogućeno izdavanje javnih isprava na njihovom maternjem, bosanskom jeziku.

Podsjećamo da je Republika Srbija Zakonom o ratifikaciji Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima prihvatila bosanski jezik kao jezik Bošnjaka u Srbiji i time se obavezala na primjenu odredaba Povelje u odnosu na bosanski jezik, a da su bosanski jezik i latinično pismo u službenoj upotrebi svojim statutima potvrdili i Grad Novi Pazar i opštine Tutin, Sjenica i Prijepolje.

 

Podeli