SDA: Institucionalno brisanje bošnjačkog identiteta

Predsjednik SDA Sandžaka Sulejman Ugljanin izjavio je da prilikom podnošenja zahtjeva za izradu ličnih dokumenata, u softverskom sistemu za unos podataka, u ponudi jezika ne postoji bosanski jezik i latinično pismo, nego je jedna od ponuda srpski jezik i latinično pismo. On je pojasnio da su do prije nekoliko godina građani ručno popunjavali formular zahtjeva za izdavanje ličnih dokumenata, ali da su modernizacijom i izradom kompijuterskog sistema u ponudi svi manjinski jezici u Srbiji, osim bosanskog.

Iz SDA Sandžaka su pozvali Bošnjake da zahtjevaju izdavanje ličnih dokumenata na bosanskom jeziku i latiničnom pismu i da insistiraju na ostvarivanju svojih prava.

„Tako ćemo sačuvati svoj identitet i ostvariti svoja prava. Ovo pravo nam je garantovano ustavnim načelima, Zakonom o ratifikaciji Evropske povelje o regionalnim ili manjinskim jezicima, Zakonom o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, Zakonom o službenoj upotrebi jezika i pisma, kao i Dejtonskim sporazumom“, rekao je Ugljanin.

A.N.

 

Podeli