EkonomijaVesti

NBS donela novo pravilo: Kad vam bankomat proguta karticu, banka mora da vam je vrati u ovom roku!

Povodom sve češćih slučajeva da građanima bankomati “progutaju“ platne kartice, i da zatim čekaju čak i po nekoliko nedelja da im banka vrati karticu, oglasila se Narodna banka Srbije (NBS) sa novim pravilom.

Ovakvi slučajevi su se, kako je objašnjeno, najčešće dešavali kada su građani hteli da podignu novac s bankomata koji ne pripada banci čiju su karticu koristili.

Naime, Narodnoj banci Srbije se, kako je saopšteno, u prethodnom periodu obratilo više korisnika platnih kartica izdatih od pružalaca platnih usluga u Srbiji koji su pokušali da podignu gotovinu na bankomatu druge banke u zemlji i čija je platna kartica iz nekog razloga privremeno zadržana u bankomatu, a postupak vraćanja zadržane kartice traje veoma dugo, piše Kurir.

– Navodi u tim obraćanjima ukazuju na to da banke prihvatioci, koje su pružaoci jednokratne platne usluge isplate gotovog novca na bankomatima, nakon prijave i zahteva za vraćanje zadržane kartice najčešće upućuju korisnika na banku izdavaoca kartice. Iz tog razloga, ceo postupak i vraćanje korisnicima privremeno zadržane kartice traje veoma dugo, a u pojedinim slučajevima korisnici ne mogu da preuzmu karticu i po nekoliko nedelja, iako je razlog zadržavanja kartice najčešće jednostavan – navode iz NBS.

Dodaju da je centralna banka tim povodom uputila dopis svim bankama prihvatiocima platnih kartica da implementiraju procedure na osnovu kojih će:

– Nakon prijave i zahteva korisnika za vraćanje kartice koja je privremeno zadržana u bankomatu, a koja nije predmet sumnje pokušaja zloupotrebe – moći sigurno i efikasno da omoguće predaju platne kartice korisniku u ekspozituri u kojoj se nalazi bankomat u kojem je kartica privremeno zadržana ili u najbližoj ekspozituri u slučaju da je kartica zadržana u bankomatu koji se ne nalazi u ekspozituri banke prihvatioca, i to u roku ne dužem od dva radna dana od trenutka prijave korisnika!

Radi veće efikasnosti ovog procesa, bankama prihvatiocima je naloženo da po saznanju da je kartica zadržana u bankomatu, najkasnije narednog radnog dana, obaveste banku izdavaoca u slučaju zadržavanja kartice, bez obzira na to da li je korisnik prijavio zadržavanje kartice ili to nije učinio, kako bi dobila potvrdu banke izdavaoca kao neophodan preduslov za vraćanje kartice i da banka izdavalac u najkraćem roku po prijemu tog obaveštenja, u skladu sa ugovorenim načinima komunikacije, u elektronskom obliku obavesti korisnika kartice o slučaju zadržavanja kartice, saopštila je centralna banka.

 

Izvor: Blic

Foto: Ras/RAS SRBIJA

Podeli