DUNP dobio novog rektora

Savet Državnog univerziteta u Novom Pazaru  na današnjoj sednici  izglasao je prestanak funkcije rektora prof. dr Bratislava Mirića i za vršioca dužnosti izabrao aktuelnog prorektora  prof. dr Dragoslava Šumarca. 

Sednica je održana na inicijativu šefova departmana, koji su  uputili   zahtev Savetu da razmotri predlog rektora za stavlјanje njegove funkcije na raspolaganje. Prof. dr Bratislav Mirić je  informaciju o stavlјanju funkcije na raspolaganje uputio 4. aprila svim šefovima departmana.

Šefovi departmana  u svom zahtevu Savetu naveli su da rektor Mirić ne dolazi redovno na posao, navodeći da ima zdravstvenih problema.

Zbog toga nije moguće normalno funkcionisanje univerziteta u svakodnevnom radu, ali i u poslovima na akreditaciji studijskih programa,  kao i drugim aktivnostima vezanim za zahteve Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

Prof. dr Zana Dolićanin, koja je bila deo prorektorskog tima, na današnjoj sednici Saveta dala je ostavku na mesto prorektora za međunarodnu saradnju.

Dragoslav Šumarac, doktor tehničkih nauka, radio je na Građevinskom fakultetu u Beogradu, a od 2020. godine je redovni profesor Državnog univerziteta u Novom Pazaru.

B.V.

Podeli