DruštvoVesti

Uz pomoć najsavremenijih tehnologija brinu o zdravlju starih iz Bijelog Polja i Novog Pazara

Dom starih Bijelo Polje i Centar za socijalni rad iz Novog Pazara, uz podršku lokalne samouprave, pokrenuli su projekat „Prvi Telecare servis socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori i Srbiji“, koji podrazumijeva brigu o starim licima na daljinu, odnosno putem najsavremenijih tehnologija i uz konstantan nadzor ljekara, medicinskih sestara, psihloga i socijalnih radnika.

Direktor Doma za stare Bijelo Polje, Radisav Nišavić, istakao je da je riječ o inovativnom socijalnom servisu, koji se već primjenjuje u razvijenim zemljama Evropske unije.

„A zahvaljujući ovom projektu u Crnoj Gori i Srbiji uspostavićemo nove standarde za telehealth usluge socijalne zaštite starih lica,  čije će zdravstveno stanje 24 časa pratiti naši ljekari i medicinske sestre, angažovani u okviru  TeleCare servisa, osnovanog za potrebe ovog projekta“, kazao je Nišavić na današnjoj konferenciji, ističući da je cilj ovog projekta i samog servisa pružanje kvalitetnije usluge starim licima iz Bijelog Polja i očuvanje njihovog zdravlja.

Nišavić je saopštio i da se nada da će sprovođenje ovog projekta podstaći  naša resorna ministarstva, ali i druge države, da  uvedu nacionalne standarde u koršišćenju softverskih aplikacaija i tehnologije u medicinskom monitoringu i pružanju njege na dailjinu najranjivoj populaciji.

Na važnost ovog projekta, posebno za stara lica, ukazao je i direktor Centra za socijalni rad iz Novog Pazara, Adnan Dizdarević.

„Već smo krenuli sa projektnim aktivnostima i slobodno mogu reći da su ovo pionirski koraci na našim prostorima koji podrazumijevaju korišćenje novih softverskih tehnologija u pružanju zdravstvene njege posebno osjetljivim licima“, istakao je Dizdarević.

On je kazao da je uvjeren da će svi zajednički raditi na dobrobiti građana i Bijelog Polja i Novog Pazara.

„Nastojaćemo da projekat bude uspješan, a najvažnije nam je da korisnici budu zadovoljni“, rekao je direktor Centra za socijalni rad iz Novog Pazara.

Projekt menadžerka, Slobodanka Prebiračević, saopštila je da je projekat započeo još 1. juna prošle godine, a trajaće sve do 31. avgusta 2022. godine.

„Opšti cilj projekta je poboljšanje lokalne usluge socijalne zaštite na širem području opština Bijelo Polje i Novi Pazar, a u skladu sa potrebama korisnika i lokalne zajednice, dok je specifični cilj deinstitucionalizacija  Doma za stare Bijelo Polje i Centra za socijalni rad Nov Pazar i to uspostavljanjem prve TeleCare socijalne službe u Crnoj Gori i Srbiji“, istakla je Prebiračević.

Kako je kazala, usluge u okviru ovog projekta pružaće starijim licima iz Bijelog Polja i Novog Pazara, već su identifikovali njih 30, a u projekat je, kako je napomenula, uključeno i 30 zaposlenih u Domu za stare Bijelo Polje i Centru za socijalni rad Novi Pazar.

Prebiračević je podsjetila da su već osnovali prekogranični Tele-Care servis pri Domu za stare Bijelo Polje.

„Izabrali smo tehničko osoblje centra, nabavili smo opremu, IT komunikacione uređaje, operativnu softversku web aplikaciju, obučili osobolje za rad, identifikovali stara lica i potpisali ugovore o pružanju Tele-Care usluga, a i edukovali smo ih za upotrebu pametnih satova i tableta“, navela je projekt menadžerka.

Prebiračević je kazala da je servis uspostavljen 1. novembra, a usluge će pružati 12 mjeseci.

„Aplikacija na svakih 15 minuta ažurira podatke sa pamentog sata i šalje ih TeleCare centru, a mjeri se krvni pritisak, temperatura, pređeni metri, otkucaji srca, potrošene kalorije, unos tečnosti2, pojasnila je ona, napominjući da je predviđeno 300 dnevnh vrituelnih servisa i 150 kućnih posjeta za 15 korisnika.

Korisnica TeleCare servisa, Rosa Veličković, istakla je da je jako zadovoljna ovim porjektom, koji je, kako je kazala, posebno značajan u vrijeme pandemije korona virusa, jer su svakdonevnom u kontaktu sa medicinskim osoboljem koje prati njhovo zdravstveno stanje.

Projekat „Prvi Telecare servis socijalne zaštite starih lica u Crnoj Gori i Srbiji“ sprovodi se u  okviru prekogranične saradnje Srbije i Crne Gore 2014-2020, ukupna vrijednost je 213,357.25, od čega je grant Evropske unije 181,353.66 eura.

Izvor: Radio Bijelo Polje

Autorka: Sanja Dulović

Foto i video: Vladimir Jelić

Podeli