EkonomijaVesti

Više potrošača imaće pravo na manje račune za struju i gas  

Pomoćnik ministra za energetiku Zoran Ilić rekao je da će više građana biti obuhvaćeno pravom da budu energetski zaštićeni kupci. Znatno više građana imaće ubuduće pravo na manje račune za struju i gas jer su promenjeni uslovi za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca.

“Konačna odluka još nije doneta, ali je uredba pripremljena. Ostalo je da se usaglase tačni iznosi. Gruba slika je sasvim dovoljna da bude indikator toga što smo pripremili“, kaže Ilić za RTS.

Napominje da su tri osnova za sticanje statusa energetski zaštićenog kupca.

„Prvi osnov je materijalni, drugi socijalni. Onaj ko je ostvario ili pravo na dečji dodatak ili socijalnu pomoć ili ukoliko je stekao naknadu za izdržavanje člana koji ima podređenu bolest. Treći kriterijum je zdravstveni: ako imate člana domaćinstva koji mora stalno da bude na aparatima, dakle neophodna mu je električna energija za održanje života, takvom domaćinstvu, bez obzira na materijalni status, ako se steknu uslovi, na primer zbog neplaćanja računa, EDS ne bi isključivao struju“, naveo je Ilić.

Predlogom uredbe definisana je granica prihoda do koje se može steći status energetski ugroženog kupca.

Za domaćinstva sa jednim članom ona sada iznosi 15.115 dinara, a planirano je povećanje na 18.258 dinara. Za domaćinstva koja imaju šest i više članova, sa 36.338 dinara planirano je povećanje na više od 70.000 dinara.

„Prošle godine je 68.120 domaćinstava iskoristilo pravo za umanjenje računa i ovom uredbom omogućavamo da veći broj njih snizi račune, ali ne samo za električnu energiju ili gas, kako je do sada bio slučaj, već i za toplotnu energiju“ rekao je on.

Prema njegovim rečima, ako po bilo kom od tih osnova, u bilo kom organu državne uprave ili instituciji neka osoba stekne takav status, ta institucija je dužna da obavesti lokalnu samoupravu bez odlaganja, koja će obavestiti tu osobu da je stekao status energetski zaštićenog kupca.

„Novim Zakonom o energetici smo uveli i status ugroženog kupca kada je toplotna energija u pitanju. Ako se stekne status, biće umanjeni računi i za struju i za toplotnu energiju, ili ćete izabrati da vam se pomogne kada je nabavka gasa u pitanju“, napominje Ilić.

Ilić naglašava da se cena dva puta godišnje usklađuje sa indeksom cena Republičkog zavoda za statistiku, a to se dešava 1. aprila i 1. oktobra svake godine.

„Zajedno sa Svetskom bankom smo uradili jednu procenu i ona pokazuje da ćemo ove godine imati 190–200.000 domaćinstava koja će steći status energetski ugroženog kupca“, zaključuje Ilić.

Autor: Redakcija Biznis.rs 1

Foto: Tanjug

Podeli