DruštvoEkonomijaVesti

Od danas prijava za pomoć pri kupovini stana i kuće po osnovu rođenja deteta

Svi zainteresovani od danas mogu da podnesu zahteve za subvencije za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta, rekla je gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević.

Ona je podsetila da je na sednici Vlade Srbije usvojena je Uredba o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta, kao i Odluka o iznosu novčanih sredstva za ove namene u 2022. godini, saopštili su iz Gradske uprave Beograd.

Stanisavljevićeva je navela da je Uredbom propisano da pravo na navedena novčana sredstva može ostvariti majka za dete rođeno 1. januara 2022. godine i kasnije, a izuzetno, u slučaju smrti majke deteta, pravo može ostvariti i otac deteta pod uslovom da prvi put stiče u svojinu kuću ili stan na teritoriji Srbije.

“Zahtevi za ostvarivanje ovog prava sa pratećom dokumentacijom propisanom uredbom, podnose se preko nadležnog organa jedinice lokalne samouprave u roku od godinu dana od dana rođenja deteta”, precizirala je sekretarka.

Za teritoriju Beograda zahtevi se podnose u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu, u Ulici 27. marta 43-45, svakog radnog dana od 7.30 do 15.30 časova.

Sve potrebne informacije u vezi sa uslovima za dobijanje ove subvencije, potrebnom dokumentacijom i obrascima za preuzimanje nalaze na sajtu Grada Beograda, navedeno je u saopštenju.

Podatke koji se nalaze u dostupnim službenim evidencijama, organi jedinice lokalne samouprave pribavljaju po službenoj dužnost, a ostale dokaze prilažu stranke uz zahtev.

Po prijemu zahteva, jedinica lokalne samouprave zahteve za ostvarivanje prava sa potrebnom dokumentacijom dostavlja nadležnoj komisiji koja donosi rešenje o dodeli novčanih sredstava za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu kuće ili stana po osnovu rođenja deteta.

Vlada za svaku budžetsku godinu donosi posebnu odluku kojom utvrđuje iznos novčanih sredstava za ove subvencije, a Odlukom za 2022. godinu maksimalni iznos sredstava koji se može odobriti za ove namene je 20.000 evra.

 

Izvor: Tanjug

Foto: Blic

Podeli