DruštvoVesti

Uvid u birački spisak

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pozvalo je sve građane da na vreme provere da li su upisani u Jedinstveni birački spisak (JBS) i da li su im upisani podaci tačni, kako bi mogli da ostvare pravo glasa na izborima, koji će biti održani 3. aprila.

Pravo na uvid u birački spisak ima svaki građanin u cilju provere ličnih podataka upisanih u birački spisak i može se izvršiti neposredno u opštinskoj, odnosno gradskoj upravi u kojoj građanin ima prebivalište, kao i elektronskim putem na zvaničnoj internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

U birački spisak upisuju se punoletni i poslovno sposobni državljani Srbije, odnosno lica koja imaju biračko pravo – prema mestu prebivališta, odnosno mestu boravišta za interno raseljene.

Postupak upisa, promena i brisanja iz biračkog spiska sprovodi se po službenoj dužnosti ili na zahtev građana.

Zahtev za promenu u biračkom spisku građanin podnosi opštinskoj, odnosno gradskoj upravi po mestu njegovog prebivališta, odnosno mestu boravišta za interno raseljene.

Jedinstveni birački spisak vodi Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, dok ažuriranje biračkog spiska za područje jedinice lokalne samouprave vrši opštinska, odnosno gradska uprava.

Svaka promena u biračkom spisku mora da se zasniva na podacima iz matičnih knjiga, drugih službenih evidencija i javnih isprava (izvodi iz matičnih knjiga rođenih, venčanih ili umrlih, lična karta, dokaz o prebivalištu, uverenje o državljanstvu, pravnosnažno rešenje o vraćanju poslovne sposobnosti…).

Kako se navodi u saopštenju Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, birači koji imaju boravište u inostranstvu mogu preko diplomatsko-konzularnog predstavništva, najkasnije do 12. marta u ponoć, da podnesu zahtev da se u JBS upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.

Podeli