DruštvoVesti

Održan seminar “Ostvarivanje manjinskih prava na lokalnom nivou”

Bošnjačko nacionalno vijeće i Centar za regionalizam organizovali su danas seminar “Ostvarivanje manjinskih prava na lokalnom nivou”.

Predavači na seminaru bili su Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, Jelena Perković, koordinatorka Sektora za nacionalne manjine Centra za regionalizam i Robert Sepi, pravni savjetnik Transparentnosti Srbije, bivši zamjenik zaštitnika građana za prava nacionalnih manjina.

U uvodnom dijelu, prisutnima su se obratili dr. Jasmina Curić, predsjednica Vijeća, Nihat Biševac, gradonačelnik Novog Pazara, Salih Hot, predsjednik opštine Tutin, Lazar Rvović, predsjednik opštine Priboj i Samira Ćosović, zamjenica predsjednika opštine Prijepolje.

“BNV se zalaže da svi građani Sandžaka budu sigurni, ravnopravni i da imaju iste mogućnosti u društvu. Radimo na ostvarivanju prava i rješavanju statusa Bošnjaka ali ne na štetu drugih. Ovaj skup danas, gdje su prisutni predstavnici skoro svih lokalnih samouprava Sandžaka šalje poruku da svi imamo isti cilj, a to je mir i stabilnost. Mi se moramo boriti da nam ni jedna politika ne oduzme te vrijednosti i da čuvamo dobre odnose, da nam je to temelj razvoja Sandžaka i uslov opstanka svih građana jer mi moramo i trebamo živjeti jedni sa drugima”, kazala je u svom obraćanju, između ostalog, predsjednica Vijeća.

Predsjednica Vijeća i predsjednici opština u Sandžaku kao i njihovi predstavnici, istakli su važnost ovakvog okupljanja i edukacija na temu poboljšanja uslova za ostvarivanje manjinskih prava na lokalnom nivou. Oni su također istakli i da su potrebni češći sastanci predstavnika opština u Sandžaku kao i plasiranje vijesti o pozitivnim primjerima dobrih međunacionalnih odnosa u medijima.

Nakon uvodnog dijela, izlagači iz Centra za regionalizam su u prvoj sesiji govorili o važnosti finansijske podrške u projektima za ostvarivanje manjinskih prava, tj. u oblastima službene upotrebe jezika i pisma, obrazovanja, kulture i informisanja na lokalnom nivou kao i o važnosti finansijske podrške za projekte Nacionalnog vijeća, ustanova od posebnog nacionalnog značaja za nacionalnu manjinu te vršiti komparacije sa zemljama u regionu koje su uspješno riješile slične probleme.

U drugoj sesiji uvodnu riječ imao je Enis Zeković, predsjednik Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma u Vijeću.

On je upoznao prisutne o zakonskim ovlaštenjima Odbora za službenu upotrebu jezika i pisma i aktivnostima Odbora.

Izlagači su govorili o pravnim sredstvima i procedurama za ostvarivanje i zaštitu službene upotrebe jezika i pisma na lokalnom nivou, o pravima pripadnika nacionalnih manjina kao i o ovlaštenjima Nacionalnih savjeta nacionalnih manjina i obavezama i pravima organa lokalnih samouprava.

U posljednjem dijelu govorilo se o izvorima finansiranja na sva tri nivoa u Srbiji, nakon čega je otvorena rasprava gdje su prisutni iznosili probleme sa kojima se građani susreću u svojim sredinama u Sandžaku a za koja su se iznosila rješenja.

 

Podeli