DruštvoVesti

Fond PIO: Elektronska provera uplata doprinosa za sve radnike preko portala

Radnici koji žele da provere da li im poslodavci plaćaju doprinose i u kolikom iznosu, sa kojim datumom su ođavljeni ili prijavljeni, ne moraju za svaku proveru odlaziti do šaltera Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, već to mogu da urade i elektronski.

Doduše do Fonda PIO moraju otići ali samo jednom da uzmu šifru, odnosno pin kod, sa kojim kasnije mogu kada god žele da provere podatke o sebi.

Uzimanje šifri lično a ne slanjem elektronskim putem predviđeno je kako bi se obezbedila puna sigurnost i zaštita ličnih podataka korisnika ove usluge, navodi se na sajtu Fonda PIO uz objašnjenje da se šifra uzima jednom, koristi trajno i da je ova usluga potpuno besplatna.

Da bi došao do željenih podataka radnik na portalu Fonda

PIO ukucava jedinstveni matični broj, pin kod i verifikacioni sistemski kod.

Građani koji žele da budu još sigurniji, pin kod mogu kroz opciju promena pina na sajtu Fonda PIO da promene u bilo koji šestocifreni broj.

Ukoliko im se desi da pin kod izgube ili zaborave, mogu da se jave Fondu PIO i traže novu šifru.

To je rešenje koje je predviđeno i za slučaj da 10 puta unesu pogrešnu šifru jer će im tada automatski biti onemogućeno da pristupe traženim podacima te će im pristup biti odobren samo uz novu šifru.

 

Izvor: Tanjug

Podeli