Dokumentacija za prijave nalazi se na sajtu Grada a oni koji bi da se prijave mogu dokumentaciju preuzeti i u Uslužnom centru lokalne samouprave, na šalteru broj pet. Detalji konkursa se mogu dobiti i telefonski: 020/515 1 104. Prijava je otvorena tokom ovog i narednog dana.

Grad je prije nekoliko mjeseci roditeljima podjelio više od 120 sjedišta, za šta je konkurisalo više od 300 osoba.

A.N.